Hi and welcome to my Secret Garden, scale 1:12 ( the official English dollhouse scale). During the creation of this garden I have tried to capture the atmosphere of the story The Secret Garden, written by Frances Hodgson Burnett.

Hallo! Welkom in mijn Geheime Tuin gemaakt in schaal 1:12
Tijdens het maken van deze tuin en haar bewoners en bezoekers heb ik getracht om de sfeer te vangen zoals die geschetst werd in het boek De Geheime Tuin, geschreven door Frances Hodgson Burnett.Come in with Mary!
The robin will give you a tour, so please click its picture.

Ga maar naar binnen met Mary. Het roodborstje geeft je een rondleiding! Click dus op zijn afbeelding